Consells per quan viatges o surts de cap de setmana.

 

Si has d’estar fora de casa un llarg període de temps has de tenir cura de:

  • No baixar totalment les persianes. Estem donant senyals que no hi ha ningú a casa.
  • No donar a conèixer a desconeguts (via xarxes socials) sobre la teva marxa.
  • Evitar que s’acumuli la correspondència a la bústia, així que si pots, demana a algú que la buidi per tu.
  • No deixar evidències de la teva absència i tampoc desar una clau sota l’estora o en llocs semblants, és el primer lloc on miraran!
  • Si has destar fora durant un llarg període de temps. No descartis la idea d’instal·lar un temporitzador que encengui les llums durant petits intervals de temps.
  • no oblidis retirar l’estora del replà 

Leer Más

Furt, robatori o espoliació?

A les escoles  el robatori i la espoliació és un risc amb plena cobertura per les assegurances  de multirisc però sovint podem trobar-nos que el que hem patit no és un robatori sinó un furt, que a diferència del primer, rarament serà un risc cobert per les asseguradores. Aquests dos termes sovint ens poden portar confusió i això ens condueix a la següent pregunta.

Sabem ben bé la diferència entre furt, espoliació i robatori?

ROBATORI:  En un robatori es produeix una sostracció dels béns assegurats per part de tercers mitjançant actes que impliquen força o violència sobre les coses (trencament de panys, vidres, portes, etc., per poder accedir-hi.

FURT: En aquest cas, la sostracció o apoderament es produeix sense que hi hagi cap tipus de violència, ni sobre les coses ni sobre les persones. Per exemple, una persona entra a una aula (sense forçar la porta) de professors i s’apodera d’algun objecte aconseguint sortir amb ell sense que ningú se’n adoni. El propietari descobrirà en algun moment que li han robat, però ni ha estat amb intimidació ni la porta ha estat forçada.

ESPOLIACIÓ: També denominat atracament; en aquest cas la sostracció es produeix mitjançant actes d’intimidació (o fins i tot, a vegades, amb agressió física) realitzats sobre les persones que el custodien o vigilen.

 

Leer Más

què hem de fer davant el ciberassetjament?

Com ja sabem, la tecnologia avança a passos agegantats. Aquesta tecnologia ja fa uns anys que ha entrat a les nostres cases, com per exemple en forma de xarxes socials, i són els joves els més entesos però a la vegada els més vulnerables. Em canvi els pares es troben totalment desconcertats davant de la desconeixença d’aquestes tecnologies i a vegades no són del tot conscients dels riscos que poden comportar.

Amb aquest article us volem informar sobre la prevenció i els problemes que pot causar un ús inadecuat d’aquestes tecnologies, com el ciberassetjament.

 

QUÈ ÉS EL CIBERASSETJAMENT?

cyberbullying

També conegut com a cyberbullyng és l’assetjament mitjançant les noves tecnologies digitals, com per exemple les xarxes socials però també ens podem referir als telèfons mòbils  o al correu electrònic. Aquestes tecnologies ens aporten moltes facilitats però un mal ús d’elles pot comportar problemes importants amb conseqüències socials, psicològiques i jurídiques.

El ciberassetjament no és res més que l’assetjament traslladat a la xarxa però podem trobar algunes particularitrats com

–          Es pot produir en qualsevol lloc i qualsevol moment.

–           Es pot donar fora l’escola i habitualment dintre de les pròpies cases.

–          Estem davant d’una possible amplia audiència a quí pot arribar informació  (fotografies o informació compromesa).

–          L’anonimat és una característica evident que ofereix a l’agressor una llibertat de moviment molt evident.

 

BULLYNG CIBERBULLYNG
Es produeix de manera presencial De forma anònima
En grup o individualment Individualment
Es produeixen agressions físiques, verbals o exclusió social. Missatges, e-mail, imatges manipulades, exclusió de xarxes socials.
Es produeix en hores escolars Es dóna a tot arreu i a totes hores
Audiència escolar. Entorn escolar Audiència molt més àmplia
Accions en l’àmbit escolar on solen  quedar reduïdes a aquest espai. No se sap l’abast que pot tenir.

 

QUÈ PODEM FER?

Per tal de prevenir-ho  correctament hem d’estar ben informats sobre les xarxes socials i calibrar, entre tots, els aspectes relacionats amb la privacitat i la intimitat pròpia i dels altres.

Hem d’aprendre i ensenyar als fills a gestionar la intimitat pròpia i la de les altres persones, és a dir, hem de ser respectuosos per tal d’emprendre una posició en contra dels assetjaments.

 

 

Què fem si sospitem que estem patitnt ciberassetjament?

En primer lloc hem de saber comunicar que aquests insults o assetjaments no ens agraden per tal de posar fre immediat. Si aquest assetjament continua hem de comunicar-ho enseguida als pares. Tot seguit protgirem les nostres contes privades i bloquejarem a la persona agressora.

 

Com es pot evitar una vegada ja ha començat?

stop-cyberbullying

En primer lloc l’escola a de emprendre un paper actiu si es tracta d’alumnes  de la mateixa, encara que moltes vegades aquestes accions es donen fora dels recintes.

El primer que cal fer és, evidentment informar als pares o a la família del problema que està succeint.

També poden conscienciar als alumnes mitjançant xerrades per tal que aquests adquireixin coneixements sobre aquestes tecnologies i aprenguin a ser “ciberètics”.

Per altra banda l’escola podria adoptar mesures sancionables i anunciar-les  al centre  davant d’aquesta problemàtica.

Quin és el paper dels pares davant d’aquesta problemàtica ?

En primer lloc hem d’entendre que els pares han de ser un referent de confiança per als seus fills, que no és sempre fàcil.  Els pares han de facilitar que els seus fills s’obrin davant d’ells i els expliquin els seus problemes i inquietuds, d’aquesta manera serà més facil detectar una possible assetjament a la xarxa.

Un cop els pares ja saben que el seu fill esta essent ciberassetjat  han de mostrar-li sempre suport i no culpabilitzar-lo en cap cas ja que això significaria per al jove que està sol davant de problema ja que pensaria que els seus pares no li donen suport.

Leer Más

Atlàntida, l’Astèrix de les asseguradores fa 90 anys!

El passat 15 de Gener, el diari ARA va publicar un article molt gratificant sobre el Grup Atlantida, una de les companyies asseguradores amb les que treballem i donem cobertura als nostres assegurats.

Aquest article fa refència als 90 anys d’historia i innovacions en l’àmbit de l’assistència sanitaria que va liderar la companya Atlàntida. amb molts anys i projectes per endavant, atlàntida segueix creixent exponencialment en el seu sector.

us animem a llegir l’article!

 

 

http://emprenem.ara.cat/creixer/LAsterix-asseguradores-anys_0_1724227578.html?_ga=1.111349122.722731786.1485340054

Leer Más

servei de teleassistència pediàtrica en els centres escolars

El dissabte 2 d’abril vam participar de manera activa en la VII Jornada Pedagògica desenvolupada per l’Associació Catalana de Llars d’Infants a l’Hotel Gallery de Barcelona.

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona ofereix als centres escolars adherits la possibilitat de rebre atenció a distància mitjançant videoconferència, telèfon o correu electrònic per atendre consultes per part dels mestres o educadors relacionades amb la salut dels infants dins de l’escola.

També oferim als centres informació actualitzada sobre moments epidèmics, novetats en vacunacions o el tractament necessari per part del col•legi de les diferents patologies, especialment les infeccioses; atenció en la prevenció d’accidents i malalties que s’inicien a l’escola amb intervenció immediata en els primers moments. De la mateixa manera està disponible el suport nutricional amb la supervisió i / o confecció i elaboració de menús escolars.

Per part dels més de 150 centres participants l’acollida del servei va ser excel•lent ja que sovint els educadors han d’enfrontar-se a situacions en les quals no sempre tenen competències. Aquesta campanya aconsegueix apropar el món sanitari pediàtric a la comunitat educativa.

Leer Más