Què és el “Cibergrooming” i com podem evitar-lo?

Una gran part de la població jove mundial pateix “ciberbullying” o “cibergrooming” ja que la majoria dels usuaris que utilitzen de forma massiva Internet són menors d’edat. Aquests joves usuaris …

Com evitar filtracions d’aigua als nostres patis, terrats i balcons

El manteniment de terrats, patis i balcons és una tasca senzilla  però no per això menys important. Si no tenim cura i mantenim una mínima higiene podem trobar-nos, amb el …

servei de teleassistència pediàtrica en els centres escolars

El dissabte 2 d’abril vam participar de manera activa en la VII Jornada Pedagògica desenvolupada per l’Associació Catalana de Llars d’Infants a l’Hotel Gallery de Barcelona. La Fundació Hospital de …