Com podem evitar la infraassegurança?

Alguna  vegada ens podem trobar davant la situació en que, al patir un sinistre,  ens adonem que el nostre capital real no coincideix amb el capital que tenim assegurat i per tant, la indemnització corresponent no serà la que esperàvem. Podem caure en aquest cas de dues maneres, per infraassegurança o bé per sobreassegurança.

 • Infraassegurança: ve donada quan la nostra suma assegurada en el moment de la contractació de la pòlissa és inferior a la valoració de les preexistències en el moment del sinistre.
 • Sobreassegurança: ve donada quan la nostra suma assegurada en el moment de la contractació de la pòlissa és superior al valor de les preexistències en el moment del sinistre.

QUAN ES DONEN AQUESTES SITUACIONS?

Quan contractem una assegurança on queden coberts uns capitals determinats hem de tenir en compte que aquests capitals s’estableixen en funció al valor del que volem assegurar. Per tant, si per exemple, volem assegurar el contingut del nostre edifici, la suma assegurada s’establirà en funció dels objectes que resideixin dins d’aquest. Fins aquí tot bé. El problema pot aparèixer quan, durant el període de vigència del contracte adquirim nous bens (mobiliari, maquinària, variacions en l’estructura del edifici…). si aquestes noves adquisicions no són  comunicades a la nostra companyia podem trobar-nos en que al patir un sinistre, els valors assegurats al inici de la pòlissa no s’equiparen al valor actual i caiem en infraassegurança o sobreassegurança.

COM PODEM EVITAR-HO?

En primer lloc, com és evident, hem de procurar que la valoració dels nostres bens sigui la correcta. Un cop el contracte és vigent, també hem de procurar comunicar qualsevol variació de capital (adquisició rellevant).

COM HO PODEM COMUNICAR?

Una forma senzilla de comunicar qualsevol variació en el valor assegurat és mitjançant el nostre mediador, que una vegada sigui coneixedor d’aquestes variacions i hagi assessorat correctament al client s’encarregarà de posar-se en contacte amb la companyia per tal de comunicar-los  les diferents modificacions de capital.

Un cop haguem comunicat aquestes modificacions, la companyia actualitzarà el valor assegurat i seguirem amb una correcta assegurança.

Leer Más

Què és el “Cibergrooming” i com podem evitar-lo?

Una gran part de la població jove mundial pateix “ciberbullying” o “cibergrooming” ja que la majoria dels usuaris que utilitzen de forma massiva Internet són menors d’edat. Aquests joves usuaris coneixen perfectament el funcionament del medi i le possibilitats que els ofereix però sovint no són conscients de la transcendència dels seus actes ni dels perills que la xarxa comporta.

QUÈ ÉS EL “CIBERGROOMING”?

Un dels delictes més comuns a través de les xarxes és el “cibergrooming”, L’assetjament amb intencions sexuals que pateix el menor de edat per part de l’adult.

Es tracta d’un mètode molt utilitzat per pederastes per establir contacte i iniciar conversacions a través de la xarxa amb nens i adolescents. Xatejant estableixen un vincle (amistat)  amb el menor i més endavant inicien un procés de xantatge a cambi d’imatges compromeses (sexuals).

COM PODEM EVITAR-LO?

En primer lloc, i un dels punts Claus en l’èxit contra el “ciberassetjament” i el “cibergrooming” és establir una consciència social als joves de que Internet, tot i ser una eina perfecta per a la comunicació i la cerca d’informació, també és una de les principals vies d’acció per als assetjadors, aprofitant el factor anonimat. L’escola és un espai molt adient per tractar aquests temes, educar i conscienciar als alumnes d’els avantatjes i perils que la xarxa comporta.

Aquí us mostrem les principals mesures per a la prevenció i l’acció contra el “Cibergrooming”.

 Prevenció:

 • No proporcionar informació o imatges compromeses a la xarxa.
 • Evitar el robament d’aquesta informació.
 • Mantenir una actitud pro activa respecte a la privacitat.

Enfrontament:

 • No cedir al xantatge.
 • Demanar ajuda.

És molt important detectar canvis d’estats d’ànim del menor o actituds no normals en el seu dia a dia. per tant el paper dels pares o tutors en la prevenció d’aquest assetjament és molt important. 

 

Informació orientada a través de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Grooming,
https://revistadigital.inesem.es/educacion-sociedad/consejos-prevenir-cibergrooming/

Leer Más

Com evitar filtracions d’aigua als nostres patis, terrats i balcons

El manteniment de terrats, patis i balcons és una tasca senzilla  però no per això menys important. Si no tenim cura i mantenim una mínima higiene podem trobar-nos, amb el temps, problemes importants  a causa de les filtracions que pugui ocasionar l’aigua al escolar-se per el terra o parets, malmetent-lo i essent la principal causa de goteres i humitats.

Les plantes.

És molt comú la presència de plantes als balcons, patis i terrats. Aquestes poden ser una de les causes de filtracions si no disposem d’un sistema de regadiu adequat evitant així que l’aigua no arribi al terra.

Manteniment adequat

Les esquerdes, per petites que siguin, propicien la filtració de l’aigua que mica a mica acabaran malmetent el nostre terra o paret i provocaran noves goteres i humitats al interior del edifici. Si veiem alguna esquerda per on pot filtrar-se l’aigua posem-hi remei el més aviat possible.

Les canonades i l’embornal.

Si desembocem l’embornal, evitem que s’acumuli brossa a les canonades i mantenim els patis, terrats i balcons nets ajudarem a que l’aigua que cau de les pluges dreni i no es quedi estancada, formant tolls que acabaran malmetent el terra.

La tela asfàltica

Tenir cura de la tela asfàltica (si en tenim) és una de les principals mesures de prevenció contra les filtracions ja que si aquesta no està en bones condicions serà més fàcil que es produeixin filtracions. Hem de tenir en compte que qualsevol esquerda o tros de tela asfàltica aixecada pot originar filtracions de l’aigua i malmetre l’edifici.

  

 

Leer Más

Consells per quan viatges o surts de cap de setmana.

 

Si has d’estar fora de casa durant un llarg període de temps has de tenir cura de:

 • No baixar totalment les persianes. Estem donant senyals que no hi ha ningú a casa.
 • No donar a conèixer a desconeguts (via xarxes socials) sobre la teva marxa.
 • Evitar que s’acumuli la correspondència a la bústia, així que si pots, demana a algú que la buidi per tú.
 • No deixar evidències de la teva absència i tampoc desar una clau sota l’estora o en llocs semblants, és el primer lloc on miraran!
 • Si has destar fora durant un llarg període de temps. No descartis la idea d’instal·lar un temporitzador que encengui les llums durant petits intervals de temps.
 • no oblidis retirar l’estora del replà 

Leer Más

Furt, robatori o espoliació?

A les escoles  el robatori i la espoliació és un risc amb plena cobertura per les assegurances  de multirisc però sovint podem trobar-nos que el que hem patit no és un robatori sinó un furt, que a diferència del primer, rarament serà un risc cobert per les asseguradores. Aquests dos termes sovint ens poden portar confusió i això ens condueix a la següent pregunta.

Sabem ben bé la diferència entre furt, espoliació i robatori?

ROBATORI:  En un robatori es produeix una sostracció dels béns assegurats per part de tercers mitjançant actes que impliquen força o violència sobre les coses (trencament de panys, vidres, portes, etc., per poder accedir-hi.

FURT: En aquest cas, la sostracció o apoderament es produeix sense que hi hagi cap tipus de violència, ni sobre les coses ni sobre les persones. Per exemple, una persona entra a una aula (sense forçar la porta) de professors i s’apodera d’algun objecte aconseguint sortir amb ell sense que ningú se’n adoni. El propietari descobrirà en algun moment que li han robat, però ni ha estat amb intimidació ni la porta ha estat forçada.

ESPOLIACIÓ: També denominat atracament; en aquest cas la sostracció es produeix mitjançant actes d’intimidació (o fins i tot, a vegades, amb agressió física) realitzats sobre les persones que el custodien o vigilen.

 

Leer Más

què hem de fer davant el ciberassetjament?

Com ja sabem, la tecnologia avança a passos agegantats i ja fa uns anys que ha entrat a les nostres cases, com per exemple en forma de xarxes socials, i són els joves els més entesos però a la vegada els més vulnerables. En canvi els pares es troben totalment desconcertats davant de la desconeixença d’aquestes tecnologies i a vegades no són del tot conscients dels riscos que poden comportar.

Amb aquest article us volem informar sobre la prevenció i els problemes que pot causar un ús inadecuat d’aquestes tecnologies, com el ciberassetjament.

 

QUÈ ÉS EL CIBERASSETJAMENT?

cyberbullying

També conegut com a cyberbullyng és l’assetjament mitjançant les noves tecnologies digitals, com per exemple les xarxes socials però també ens podem referir als telèfons mòbils  o al correu electrònic. Aquestes tecnologies ens aporten moltes facilitats però un mal ús d’elles pot comportar problemes importants amb conseqüències socials, psicològiques i jurídiques.

El ciberassetjament no és res més que l’assetjament traslladat a la xarxa però podem trobar algunes particularitrats com

–          Es pot produir en qualsevol lloc i qualsevol moment.

–           Es pot donar fora l’escola i habitualment dintre de les pròpies cases.

–          Estem davant d’una possible amplia audiència a quí pot arribar informació  (fotografies o informació compromesa).

–          L’anonimat és una característica evident que ofereix a l’agressor una llibertat de moviment molt evident.

 

BULLYNG CIBERBULLYNG
Es produeix de manera presencial De forma anònima
En grup o individualment Individualment
Es produeixen agressions físiques, verbals o exclusió social. Missatges, e-mail, imatges manipulades, exclusió de xarxes socials.
Es produeix en hores escolars Es dóna a tot arreu i a totes hores
Audiència escolar. Entorn escolar Audiència molt més àmplia
Accions en l’àmbit escolar on solen  quedar reduïdes a aquest espai. No se sap l’abast que pot tenir.

 

QUÈ PODEM FER?

Per tal de prevenir-ho  correctament hem d’estar ben informats sobre les xarxes socials i calibrar, entre tots, els aspectes relacionats amb la privacitat i la intimitat pròpia i dels altres.

Hem d’aprendre i ensenyar als fills a gestionar la intimitat pròpia i la de les altres persones, és a dir, hem de ser respectuosos per tal d’emprendre una posició en contra dels assetjaments.

 

 

Què fem si sospitem que estem patitnt ciberassetjament?

En primer lloc hem de saber comunicar que aquests insults o assetjaments no ens agraden per tal de posar fre immediat. Si aquest assetjament continua hem de comunicar-ho enseguida als pares. Tot seguit protgirem les nostres contes privades i bloquejarem a la persona agressora.

 

Com es pot evitar una vegada ja ha començat?

stop-cyberbullying

En primer lloc l’escola a de emprendre un paper actiu si es tracta d’alumnes  de la mateixa, encara que moltes vegades aquestes accions es donen fora dels recintes.

El primer que cal fer és, evidentment informar als pares o a la família del problema que està succeint.

També poden conscienciar als alumnes mitjançant xerrades per tal que aquests adquireixin coneixements sobre aquestes tecnologies i aprenguin a ser “ciberètics”.

Per altra banda l’escola podria adoptar mesures sancionables i anunciar-les  al centre  davant d’aquesta problemàtica.

Quin és el paper dels pares davant d’aquesta problemàtica ?

En primer lloc hem d’entendre que els pares han de ser un referent de confiança per als seus fills, que no és sempre fàcil.  Els pares han de facilitar que els seus fills s’obrin davant d’ells i els expliquin els seus problemes i inquietuds, d’aquesta manera serà més facil detectar una possible assetjament a la xarxa.

Un cop els pares ja saben que el seu fill esta essent ciberassetjat  han de mostrar-li sempre suport i no culpabilitzar-lo en cap cas ja que això significaria per al jove que està sol davant de problema ja que pensaria que els seus pares no li donen suport.

Leer Más

Atlàntida, l’Astèrix de les asseguradores fa 90 anys!

El passat 15 de Gener, el diari ARA va publicar un article molt gratificant sobre el Grup Atlantida, una de les companyies asseguradores amb les que treballem i donem cobertura als nostres assegurats.

Aquest article fa refència als 90 anys d’historia i innovacions en l’àmbit de l’assistència sanitaria que va liderar la companya Atlàntida. amb molts anys i projectes per endavant, atlàntida segueix creixent exponencialment en el seu sector.

us animem a llegir l’article!

 

 

http://emprenem.ara.cat/creixer/LAsterix-asseguradores-anys_0_1724227578.html?_ga=1.111349122.722731786.1485340054

Leer Más

servei de teleassistència pediàtrica en els centres escolars

El dissabte 2 d’abril vam participar de manera activa en la VII Jornada Pedagògica desenvolupada per l’Associació Catalana de Llars d’Infants a l’Hotel Gallery de Barcelona.

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona ofereix als centres escolars adherits la possibilitat de rebre atenció a distància mitjançant videoconferència, telèfon o correu electrònic per atendre consultes per part dels mestres o educadors relacionades amb la salut dels infants dins de l’escola.

També oferim als centres informació actualitzada sobre moments epidèmics, novetats en vacunacions o el tractament necessari per part del col•legi de les diferents patologies, especialment les infeccioses; atenció en la prevenció d’accidents i malalties que s’inicien a l’escola amb intervenció immediata en els primers moments. De la mateixa manera està disponible el suport nutricional amb la supervisió i / o confecció i elaboració de menús escolars.

Per part dels més de 150 centres participants l’acollida del servei va ser excel•lent ja que sovint els educadors han d’enfrontar-se a situacions en les quals no sempre tenen competències. Aquesta campanya aconsegueix apropar el món sanitari pediàtric a la comunitat educativa.

Leer Más