INFRAASSEGURANÇA. Com podem evitar-la al nostre centre?

Alguna  vegada ens podem trobar davant la situació en que, al patir un sinistre,  ens adonem que el nostre capital real no coincideix amb el capital que tenim assegurat i per tant, la indemnització corresponent no serà la que esperàvem. Podem caure en aquest cas de dues maneres, per infraassegurança o bé per sobreassegurança.

    • Infraassegurança: ve donada quan la nostra suma assegurada en el moment de la contractació de la

pòlissa és inferior a la valoració de les preexistències en el moment del sinistre.

  • Sobreassegurança: ve donada quan la nostra suma assegurada en el moment de la contractació de la pòlissa és superior al valor de les preexistències en el moment del sinistre.

QUAN ES DONEN AQUESTES SITUACIONS?

Quan contractem una assegurança on queden coberts uns capitals determinats hem de tenir en compte que aquests capitals s’estableixen en funció al valor del que volem assegurar. Per tant, si per exemple, volem assegurar el contingut del nostre edifici, la suma assegurada s’establirà en funció dels objectes que resideixin dins d’aquest. Fins aquí tot bé. El problema pot aparèixer quan, durant el període de vigència del contracte adquirim nous bens (mobiliari, maquinària, variacions en l’estructura del edifici…). si aquestes noves adquisicions no són  comunicades a la nostra companyia podem trobar-nos en que al patir un sinistre, els valors assegurats al inici de la pòlissa no s’equiparen al valor actual i caiem en infraassegurança o sobreassegurança.

COM PODEM EVITAR-HO?

En primer lloc, com és evident, hem de procurar que la valoració dels nostres bens sigui la correcta. Un cop el contracte és vigent, també hem de procurar comunicar qualsevol variació de capital (adquisició rellevant).

COM HO PODEM COMUNICAR?

Una forma senzilla de comunicar qualsevol variació en el valor assegurat és mitjançant el nostre mediador, que una vegada sigui coneixedor d’aquestes variacions i hagi assessorat correctament al client s’encarregarà de posar-se en contacte amb la companyia per tal de comunicar-los  les diferents modificacions de capital.

Un cop haguem comunicat aquestes modificacions, la companyia actualitzarà el valor assegurat i seguirem amb una correcta assegurança.