Què hem de fer en cas d’aiguat a l’Escola?

Les pluges d’intensitat baixa o moderada són un fet habitual en el dia a dia d’una escola o llar d’infants i acostumen a provocar pocs desperfectes o incidències. En canvi, els forts aiguats han tingut una forta presència al territori i són aquests canvis temporals sobtats els que poden agafar-nos desprevinguts i produir incidències (tant danys materials com accidents personals) importants al nostre centre, escola o llar. Per això és important saber com hem d’actuar en cas de prevenir un fort aiguat o al trobar-s’hi en mig. Per la seguretat de treballadors i alumnes. T’ho expliquem!

En previsió de l’aiguat

Informar-vos i demanar a l’Ajuntament quines zones es poden inundar.

Preparar el següent material (us pot ser d’utilitat):

 • Un transistor i piles de recanvi (renoveu-les periòdicament).

 • llanternes.

 • els telèfons dels serveis d’urgència de la localitat.

 • Revisar la teulada i els baixants d’aigua, per a eliminar la brossa que obstrueix el pas de l’aigua.

En cas de tempesta…

Les tempestes són borrasques locals intenses, provocades per cúmuls nuvolosos. Els vendavals i llamps que ocasionen poden provocar danys.

Refugieu-vos, entreu a l’escola:

 • Entreu i tanqueu les portes, les finestres i els porticons.

 • Procureu no deixar res a fora. Quan s’anuncii una tempesta, entreu tots els objectes que el vent es pugui emportar, ja que es podrien convertir en projectils perillosos. Desconnecteu l’interruptor general de l’electricitat. No sortiu fins que la tempesta hagi passat.

Si sou dins del centre escolar:

 • Obtureu les portes, les finestres i els respiradors de l’escola, si és que pot entrar-hi aigua.

 • Col.loqueu els documents importants, els objectes valuosos, els aliments, l’aigua potable i, sobretot, els productes perillosos als pisos alts i protegits, a 40 cm del terre.

 • No baixeu als soterranis ni us quedeu a les zones baixes.

En el moment de l’aiguat:

 • Feu entrar els nens i les nenes a l’escola.

 • Informeu les autoritats si teniu problemes.

 • Escolteu la ràdio per tal de rebre informació.

Si sou fora del centre escolar:

 • Com a mesura de precaució, abans de sortir d’excursió o fer qualsevol activitat a l’exterior, informeu-vos de la previsió del temps.

 • Allunyeu-vos de les rieres, els torrents o les zones que es poden inundar.

 • No travesseu cap zona inundada, ni a peu ni amb cotxe.

 • No estacioneu ni acampeu als llits secs ni a les ribes dels rius, perquè les crescudes d’aigua o les rierades arriben sempre per sorpresa.

 • No us atureu a cap pont, l’aigua el pot arrossegar.

 • Dirigiu-vos als punts més alts de la zona.

informació extreta del pla d’emergencies per a centres docents, de la Generalitat de Catalunya*

Hi ha vegades en què, per moltes mesures que posem és inevitable que la nostra escola pateixi desperfectes. Per això és important comptar amb una bona assegurança de multirrisc. A FERMA t’assessorem, oferin-te les millors garanties gràcies a una experiència i coneixements de més de 30 anys en el sector de les assegurances escolars. 

Vols assessorament? clica i informa’t!