La targeta sanitària europea i els viatges de fi de curs de la teva escola.

Requisits indispensables per organitzar el viatge de fi de curs.

A l’hora d’organitzar aquest tipus d’esdeveniments el centre ha de tenir cura d’un seguit d’aspectes indispensables per tal que no hi hagi cap mena d’inconvenient o incidència mentre són fora.

A continuació t’exposem 4 requisits quesabem que poden generar dubtes.

Autorització dels pares o tutors legals.

Si l’alumne és menor d’edat, hi ha d’haver una autorització per part dels pares o tutors legals que concedeixin la sortida i desplaçament.

Medicaments o al·lèrgies.

L’escola ha de tenir coneixement de les al·lèrgies o medicament que necessita cada alumne per poder prevenir o administrar-los en cas necessari (sempre amb l’autorització expressa dels pares o tutors legals).

Targeta sanitària europea.

A l’hora d’organitzar el viatge de fi de curs l’escola ha d’assegurar-se que tots els alumnes disposen de la targeta sanitària Europea (indispensable per realitzar aquesta mena de viatges) que prèviament han de sol·licitar a la seguretat social per si, a casusa d’un accident o malaltia han d’ingressar a un hospital del país on estan realitzant el viatge.

Què és la targeta sanitària Europea?

La targeta sanitària europea és un document unipersonal que acredita el dret de l’alumne a rebre una atenció sanitària pública a Europa en les mateixes condicions que ho faria al país de residència, sempre i quan aquest país estranger formi part del “tractat de Schengen”.

Aquesta targeta assegura la cobertura Sanitària  dels viatges dels alumnes per motiu d’estudi.

Per què serveix aquesta targeta?

La targeta sanitària europea serveix per identificar-nos com a usuari del sistema sanitari europeu, Obtenint totes les nostres dades i historial sanitari per conèixer el nostre perfil. Aquest targeta s’ha d’entregar al centre sanitari per permetre l’obtenció de les nostres dades i procedir amb l’atenció corresponent al servei sanitari públic de cada país estranger.

Com podem sol·licitar la targeta Sanitaria Europea?

La seguretat social ofereix 3 vies de sol·licitud molt senzilles.

  • A través de la seu electrònica de la seguretat social: Clica aquí per accedir-hi.
  • Acudint a l’oficina de la seguretat social: demanant cita prèvia expressament per la targeta sanitària.
  • Trucant per telèfon: 901.16.65.65

És necessària una assegurança d’assistència en viatge complementaria?

La mateixa seguretat social recomana a les escoles la contractació d’una assegurança d’assistència en viatge complementaria a la targeta Sanitària Europea. De fet, la targeta Sanitària Europea dona accés a la sanitat pública del país on es realitza el viatge, és a dir, cobreix les necessitats bàsiques d’hospitalització en cas de malaltia greu o accident.

En canvi l’assegurança d’assistència en viatge ofereix un servei 360 graus al voltant de l’assegurat, cobrint qualsevol incident que pugui ocórrer l’alumne o professor. Des d’un simple enviament de medicaments per un refredat fins a un cas de responsabilitat civil que pugui recaure sobre l’alumne o professor durant el viatge a l’estranger.

 

Què és l’assegurança d’assistència en viatge 360 graus?