Assegurances de conveni
obligatori per a educació especial

Conveni col·lectiu
obligatori per a educació especial

L’assegurança de conveni per a centres d’educació especial té, per llei, l’objectiu de cobrir qualsevol tipus d’accident que pugui patir tant el professor com a treballador de l’acadèmia en l’exercici de la seva tasca professional. 

 

A diferència de l’assegurança d’accidents, que ens proporciona assistència sanitària en cas de necessitat, l’assegurança de conveni li proporcionarà el professor o treballador la deguda indemnització en cas de patir un accident o lesions. 

A què conveni ens referim?

“RESOLUCIÓ EMO / 194/2014, 3 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació (codi de conveni núm. 79000215011994).”

Cobertures i capitals obligatoris

Article 38: Assegurança de responsabilitat civil
Tots els centres formalitzaran una assegurança que garanteixi la responsabilitat civil de tot el personal inclòs en aquest conveni.
cobertures garantides

Capital Responsabilitat Civil:

600.000€

Article 39: </ strong> Assegurança d’accidents
Tots els centres formalitzaran una assegurança que garanteixi la responsabilitat civil de tot el personal inclòs en aquest conveni.
cobertures garantides

Capital assegurat en cas de defunció:

24.000€

Capital assegurat en cas d’invalidesa permanent:

36.000€

Per què confiar en nosaltres?

Ferma Assessors Escolars som una agència vinculada d’assegurances especialitzada, des de fa més de 35 anys, exclusivament en el sector educatiu a Catalunya, portant l’àrea asseguradora de diverses patronals de l’educació privada del territori.

 

Ens caracteritzem per oferir una atenció personalitzada a cada Centre educatiu, buscant i creant el producte a mida a partir de les necessitats particulars que presenta cada Escola. 

 

Ferma intenta no només oferir els millors productes asseguradors per als centres educatius, sinó també un servei de qualitat, assessorant i acompanyant a l’escola en tot el procés assegurador (contractació / sinistre / gestió / indemnització).

Altres assegurances relacionades

Assegurances per a centres educatius

Ciberprotecció per a centres educatius

Assegurances per a professors

Una àmplia gamma de productes fets a mida atenent les necessitats particulars que presenta cada tipus de centre educatiu. des de centres d’educació infantil, primària i secundària fins a centres de formació ocupacional.

De la mateixa manera que vam contractar una assegurança de multirisc per cobrir les nostres instal·lacions i contingut, també hem de protegir els sistemes informàtics i dades personals que manipula el nostre centre educatiu.

L’assegurança mèdica pensat per oferir a professor tots els serveis mèdics, amb l’objectiu de garantir una tranquil·litat total. Gaudeix de tots els avantatges d’un quadre mèdic facultatiu i amplia-amb el rescabalament de despeses.

Assegurança de responsabilitat civil de directius i administratius

Assegurances d’orfandat

Assegurances de multirisc

Actualment qualsevol director o administratiu de centre educatiu pot posar en risc la integritat de tercers o de la mateixa centre, d’aquesta manera deixant a l’descobert el seu propi patrimoni en cas de reclamació per part d’un tercer.

Amb l’assegurança d’orfenesa garantim a l’alumne assegurat el seu futur escolar, és a dir, la continuïtat de l’escolarització fins a la fi dels estudis que el mateix centre imparteixi en cas de la mort o invalidesa dels pares d’aquest.

ssegura tant les instal·lacions de centre com el contingut de la mateixa, t’oferim un seguit de cobertures i garanties dissenyades especialment per cobrir qualsevol desperfecte o incident que pugui afectar les instal·lacions o contingut del teu centre.

Sempre a la teva disposició.

Contacta’ns