Assegurança de Defensa jurídica

Defensa els interessos, el patrimoni i la imatge del teu centre educatiu

Assistència jurídica per al teu centre

L’objectiu d’aquesta assegurança és protegir en tot moment al centre en la defensa dels seus interessos en un sector sensible a reclamacions que poden arribar a danyar la imatge i reputació.

A quins centres educatius va dirigit?

ESCOLES

LLARS D'INFANTS

ACADÈMIES

CENTRES DE FORMACIÓ

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Què entenem per Defensa Jurídica?

L’assegurança de defensa jurídica s’encarrega de protegir el patrimoni del centre, cobrint totes les despeses en què pugui incórrer com a conseqüència de la intervenció en procediments administratius i judicials, és a dir, l’assistència i defensa jurídica que el centre requereixi per fer front a qualsevol procés administratiu o legal.

Fins on arriba aquesta assegurança?

L’assegurança de defensa jurídica inicia les seves prestacions sense necessitat de l’existència d’un procediment judicial, és a dir, el centre pot requerir els serveis tant per a un assessorament preventiu davant de qualsevol possible procediment judicial com per a una orientació o consulta amb especialistes judicials que l’atendran i es posaran en contacte de manera immediata.

L’assegurança de defensa jurídica també atendrà els casos necessaris de constitució de fiances en processos penals per protegir el centre, avalar la presentació al judici o respondre al pagament dels costos.

Un cop s’iniciï el procés jurídic, a diferència d’altres serveis jurídics, l’assegurança de defensa jurídica cobrirà totes les despeses en que pugui incórrer el centre en la seva defensa.

Qui és l’assegurat?

L’assegurat és en tot cas el centre, en l’àmbit de l’exercici de la seva activitat, les persones en què es delega la direcció de centre i tots els seus assalariats durant l’exercici de la seva activitat al centre.

Quins són els serveis i cobertures que ofereix l’assegurança?

Assistència
telefònica

Assistència i assessorament durant les 24 hores

Assessorament legal i administratiu

En quines situacions puc requerir els serveis de l’assegurança de defensa jurídica?

  • Revisió i confecció de documents i contractes. 
  • Reclamacions extrajudicials de factures impagades. 
  • Defensa el centre davant de inspeccions de treball. 
  • Defensa de drets sobre el local. 
  • Defensa de responsabilitat penal del centre. 
  • Servei de defensa en altres assegurances en que no està emparat o hi ha conflicte d’interessos.
  • Defensa per reclamació de danys.

 

Tens algun dubte?

Contacta’ns i t’assessorarem

Per què confiar en nosaltres?

Ferma porta 35 anys treballant amb més de 500 centres escolars i de formació, atenent i gestionant tot tipus d’incidents i accidents escolars. Aquesta experiència i especialització en el sector ens permet caracteritzar-nos per una notable agilitat en la resolució de casos que poden sorgir en el dia a dia del centre. Apostem per un servei d’assessorament proper i de qualitat, perquè el client es senti satisfet

Truca’ns i t’atendrem

93 426 84 84

Altres assegurances relacionades

Assegurança de responsabilitat civil de directius i administratius

Actualment qualsevol director o administratiu de centre educatiu pot posar en risc la integritat de tercers o de la mateixa centre, d’aquesta manera deixant al descobert el seu propi patrimoni en cas de reclamació per part d’un tercer.

Assegurança d’accidents d’alumnes

Protegeix als alumnes davant de qualsevol incident que puguin patir. Assistència sanitària il·limitada, Cobertura de trencament d’ulleres i assistència dental inclosa.

Assegurances de multirisc

Assegura tant les instal·lacions de centre com el contingut del, t’oferim un seguit de cobertures i garanties dissenyades especialment per cobrir qualsevol desperfecte o incident que pugui afectar les instal·lacions o contingut del teu centre.