Assegurança de Responsabilitat Civil

Procura al teu centre la tranquil·litat necessària en el desenvolupament de les seves activitats

Assegurança de Responsabilitat Civil

L’assegurança de Responsabilitat Civil per a centres educatius s’encarrega de garantir al centre la seguretat econòmica i jurídica davant de tot tipus reclamacions procedents de danys corporals, materials o perjudicis econòmics que pugui ocasionar la direcció, el personal, el professorat o els alumnes en el desenvolupament de les seves activitats, tant dins el centre com fora.

A quins centres educatius va dirigit?

ESCOLES

LLAR D'INFANTS

ACADÈMIES

CENTRES DE FORMACIÓ

CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Què li cobreix l’assegurança de responsabilitat civil per a centres educatius?

 • Responsabilitat Civil Immobiliària:6.000.000€
 • Responsabilitat Civil per danys als béns materials dels empleats i professors:12.500 € per sinistre.
 • Responsabilitat Civil professional.
 • Sancions per incompliment de la RGPD: 150.000€
 • Responsabilitat civil per accidents de treball:450.000€ per víctima.
 • Responsabilitat civil Locativa (locals arrendats):600.000€ per sinistre.(franquícia de 600€ por sinistre)
 • Despeses de defensa i fiances civils.

Preguntes freqüents

¿Hasta dónde llega el seguro de Responsabilidad Civil?

L’assegurança de responsabilitat civil empara també:

 • Les excursions
 • Campus d’estiu
 • Viatges de fi de curs
 • Activitats esportives
 • Qualsevol activitat extraescolar que realitzi el centre
Qui són els assegurats en una assegurança de responsabilitat civil?

En l’assegurança de responsabilitat civil per a centres educatius els assegurats són:

 • Els titulars de centre
 • Director
 • Professors
 • Personal dependent
 • Associacions esportives
 • Alumnes del centre
Com es produeix un cas de responsabilitat civil? Quan entra en acció la meva assegurança de responsabilitat civil per a centres educatius?

És probable que durant el desenvolupament de les activitats de centre escolar algun treballador, professor, alumne, pare o un tercer aliè a l’Escola, després de patir un perjudici derivat d’un dany corporal o material decideixi fer una reclamació declarant que el centre és responsable d’aquest perjudici i, per tant, responsable de rescabalar econòmicament.

En el moment en que la reclamació es fa efectiva, l’assegurança de responsabilitat civil garanteix a l’assegurat un assessorament jurídic fent-se càrrec de totes les despeses necessàries per a garantir la defensa de l’assegurat. En cas de dictaminar la responsabilitat de l’assegurat, la companyia asseguradora, si aquest fet està emparat, es farà càrrec del total de la indemnització al perjudicat.

Quins són els principals riscos coberts?
 • Activitats escolars i extraescolars
 • Sancions per l’incompliment de la LOPD (s’exclouen els fets cibernètics)
 • Activitats realitzades pel centre
 • assetjament escolar
 • Excursions
 • Viatges a l’extranger
Tens algun dubte?

Contacta’ns i t’assessorarem

Per què confiar en nosaltres?

Ferma porta 35 anys treballant amb més de 500 centres escolars i de formació, atenent i gestionant tot tipus d’incidents i accidents escolars. Aquesta experiència i especialització en el sector ens permet caracteritzar-nos per una notable agilitat en la resolució de casos que poden sorgir en el dia a dia del centre. Apostem per un servei d’assessorament proper i de qualitat, perquè el client es senti satisfet.

Truca’ns i t’atendrem

93 426 84 84

Altres assegurances relacionades

Assegurances per a centres educatius

Ciberprotecció per a centres educatius

Assegurances per a professors

Una àmplia gamma de productes fets a mida atenent les necessitats particulars que presenta cada tipus de centre educatiu. des de centres d’educació infantil, primària i secundària fins a centres de formació ocupacional.

De la mateixa manera que contractem una assegurança de multirisc per cobrir les nostres instal·lacions i contingut, també hem de protegir els sistemes informàtics i dades personals que manipula el nostre centre educatiu.

L’assegurança mèdica pensada per oferir a professor tots els serveis mèdics, amb l’objectiu de garantir una tranquil·litat total. Gaudeix de tots els avantatges d’un quadre mèdic facultatiu i amplia-ho amb el rescabalament de despeses.

Assegurança de responsabilitat civil de directius i administratius

Assegurances d’orfandat

Assegurances de multirisc

Actualment qualsevol director o administratiu de centre educatiu pot posar en risc la integritat de tercers o de la mateixa centre, d’aquesta manera deixant a l’descobert el seu propi patrimoni en cas de reclamació per part d’un tercer.

Amb l’assegurança d’orfandat garantim a l’alumne assegurat el seu futur escolar, és a dir, la continuïtat de l’escolarització fins a la fi dels estudis que el mateix centre imparteixi en cas de la mort o invalidesa dels pares d’aquest.

Assegura tant les instal·lacions de centre com el contingut de la mateixa, t’oferim un seguit de cobertures i garanties dissenyades especialment per cobrir qualsevol desperfecte o incident que pugui afectar les instal·lacions o contingut del teu centre.