Com evitar la infraassegurança al teu centre educatiu

Com evitar la infraassegurança al teu centre educatiu

Alguna  vegada ens podem trobar davant la situació en que, al patir un sinistre,  ens adonem que el nostre capital real no coincideix amb el capital que tenim assegurat i per tant la indemnització corresponent no serà la que esperàvem. Aquests casos en que el capital establert a la nostra assegurança no coincideix amb el real es pot donar de dues maneres, per infraassegurança o bé per sobreassegurança. Com evitar la infraassegurança añ teu centre educatiu?

La infraassegurança.

Ve donada quan la nostra suma assegurada en el moment de la contractació de la pòlissa és inferior a la valoració de les preexistències  en el moment del sinistre.

La sobreassegurança.

Ve donada quan la nostra suma assegurada en el moment de la contractació de la pòlissa és superior al valor de les preexistències en el moment del sinistre.

Quan es donen aquestes situacións?

Quan contractem una assegurança on queden coberts uns capitals determinats hem de tenir en compte que aquests capitals s’estableixen en funció al valor del que volem assegurar. Per tant, si per exemple, volem assegurar el contingut del nostre edifici, la suma assegurada s’establirà en funció dels objectes que resideixin dins d’aquest.

Fins aquí tot bé. El problema pot aparèixer quan, durant el període de vigència del contracte adquirim nous béns (mobiliari, maquinària, variacions en l’estructura del edifici…). si aquestes noves adquisicions no són  comunicades a la nostra companyia podem trobar-nos en que al patir un sinistre, els valors assegurats al inici de la pòlissa no s’equiparen al valor actual i caiem en infraassegurança o sobreassegurança.

Com evitar la infraassegurança al treu centre educatiu?

En primer lloc, com és evident, hem de procurar que la valoració dels nostres bens sigui la correcta. Un cop el contracte és vigent, també hem de procurar comunicar qualsevol variació de capital (adquisició rellevant).

Com ho podem comunicar?

Una forma senzilla de comunicar qualsevol variació en el valor assegurat és mitjançant el nostre mediador, que una vegada sigui coneixedor d’aquestes variacions i hagi assessorat correctament al client s’encarregarà de posar-se en contacte amb la companyia per tal de comunicar-los  les diferents modificacions de capital.

Un cop haguem comunicat aquestes modificacions, la companyia actualitzarà el valor assegurat i seguirem amb una correcta assegurança.

No Comments

Post A Comment

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información ACEPTAR

Aviso de cookies