Aquesta pàgina Web és propietat de Ferma Assessors Escolars S.L., i té caràcter merament informatiu sobre els serveis de mediació especialitzats en les assegurances escolars. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Política de privacitat en l’enviament de formularis

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades formen part de un fitxer titularitat de FERMA Assessors Escolars SL para gestionar les nostres relacions comercials. Vostè podrà, en qualsevol moment, accedir, cancel•lar, rectificar o oposar-se al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit a les nostres oficines ubicades a Avda. Mistral, 10 Entl. 6è – 08015 – Barcelona o al correu electrònic info@fermaseguros.com. 

2. Titularitat de la pàgina web

El nom de domini www.fermaseguros.com està registrat a favor de:

Ferma Assessors Escolars S.L.
CIF B61755641 
Domicili social a Avda. Mistral, 10 Entl. 6ª – 08015 – Barcelona. 
Telèfon de contacte +34 93 4268484
Adreça de correu electrònic: info@fermaseguros.com 

Les dades registrals de la societat són: 
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31017, Foli 98, Full B-184024, Inscripció 5.

3. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d’aquesta pàgina i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Ferma Assessors Escolars S.L. i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Ferma Assessors Escolars S.L. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per la llei. 

L’ús no autoritzat de la informació continguda a aquesta pàgina web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel.lectual o Industrial de Ferma Assessors Escolars S.L., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

4. Acceptació condicions generals

L’accés i ús d’aquesta pàgina web per part dels usuaris implica l’acceptació d’aquestes condicions generals sense reserves.

5. Accés

Queda autoritzada la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web única i exclusivament si es donen les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius de la web www.fermaseguros.com. 2) Que es realitzi amb l’única finalitat de donar a la informació obtinguda un ús personal i privat. Es prohibeix de forma expressa el seu ús amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompil.lació sense el consentiment exprés de Ferma Assessors Escolars S.L.

6. Contingut de la web i enllaços

Ferma Assessors Escolars S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Especialment, no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella.

7. Indicacions sobre aspectes tècnics

Ferma Assessors Escolars S.L. no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o falles en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del seu control. Ferma Assessors Escolars S.L. no se’n fa responsable dels possibles errors de seguretat que se’n puguin produir ni dels possibles danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquests, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari que s’hagi emprat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

8. Enllaços a pàgines propietat de tercers

Ferma Assesors Escolars S.L. no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web, ni garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o fitxers de l’usuari, i s’exclou cap mena de responsabilitat per danys de qualsevol mena patits per l’usuari per aquest motiu. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. En el cas que Ferma Assessors Escolars S.L. tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que remeten aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

9. Actualització i modificació de la pàgina web

Ferma Assessors Escolars S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per a fer-ho.

10. Tractament de dades de l’usuari

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres formularis o e-mails de contacte, està autoritzant expressament a Ferma Assessors Escolars S.L. al tractament de les seves dades personals per a poder atendre les seves peticions de serveis. En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que qui ens proporciona les dades és el titular d’aquestes.

Ferma Assessors Escolars S.L. inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes aquelles mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accés no autoritzats.

Ferma Assessors Escolars S.L. no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol•licitat. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint-se per escrit a Ferma Assessors Escolars S.L., Responsable del Fitxer, ubicat a Avda. Mistral, 10 entl. 6ª – 08015 – Barcelona. 

11. Introducció d’enllaços hipertextuals a www.fermaseguros.com

Els titulars d’altres pàgines web que vulguin enllaçar a www.fermaseguros.com, ens hauran e comunicar la seva intenció per escrit (correu ordinari, fax o correu electrònic) i des de Ferma Assessors Escolars SL podrem autoritzar plenament o sota certes condicions l’enllaç, o denegar-lo.

En els enllaços que es realitzin caldrà respectar escrupolosament els drets de propietat intel.lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços quan es realitzin de forma que el disseny de la pàgina www.fermaseguros.com quedi modificat i especialment, no es podran mantenir els “frames” de la pàgina Web d’origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL de la web original, o de manera que la web original s’aprofiti il.lícitament de la reputació, la inversió o els drets de Ferma Assessors Escolars SL.

12. Força major

Ferma Assessors Escolar S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com ara: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, fallades en la xarxa d’Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web hagi de funcionar constant, fiable i correctament, sense demores o interrupcions.

13. Ús de cookies

Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació, tot i que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web.

14. Legislació aplicable

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur si el tingués, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). Ferma Assessors Escolars S.L. es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al Site www.fermaseguros.com.